Pere ja lapsed

SOOVITUSED LAPSEVANEMALE! Kuidas laagrisuveks valmistuda? 

Naisteleht, 15. juuni 2020, 11:44
Foto: Unsplash
Paljud lapsed ja lapsevanemadki on peatselt algavat laagrisuve pikisilmi oodanud. On suur rõõm, et laagrid saavad selgi suvel toimuda, olgugi et viirusest tingituna veidi teistsugustes oludes. Küll aga võivad paljude laste ning emade-isade peades keerelda küsimused, kas laagris on ikka ohutu ja mida on nii laste kui laagri personali turvalisuse tagamiseks ette võetud.

Suurte kogemustega Pivarootsi Noortelaagri juhataja Katrin Kadakas, Valgemetsa Noortelaagri juhataja Katrin Pree, Sirtsucamp laagri juhataja Sirje Raud, Fän Clab laagri juhataja Krista Dreger ja Koit Tantsukooli juhataja Kristina Raja ühendasid jõud ja panid paberile seitse soovitust lapsevanematele, kuidas laagrisuveks valmistuda.

  1. Veendu, et laagrisse tulev laps on terve. Laagrisse on oodatud vaid lapsed, kellel ei ole esinenud 14 päeva jooksul haigussümptomeid ja kes ei ole puutunud kokku Covid-19 viirusesse nakatunuga.

  2. Räägi lapsega, et viiruse teemadel ei tohi teha nalja. Noorte vahel tuleb ikka ette arusaamatusi ja tehakse nalju, kuid sel aastal tuleb olla eriti tähelepanelik, kuna noore jaoks süütuna tunduv nali viiruse teemal võib viia segaduse või suisa laagri sulgemiseni. Eriti arvestades, et info levib nii noorte kui täiskasvanute vahel kiiresti. Loomulikult tuleb koheselt anda märku, kui on kahtlus, et noor ise või mõni tema sõpradest on haigestunud, kuid valeinfot jagada või sel teemal nalju teha ei tohi - see on midagi, mida lapsele enne laagrisse minemist südamele panna.

  3. Pane lapsele laagrisse kaasa kõik vajalikud asjad. Kontrolli üle, et lapsele oleks laagrisse kaasa saanud kõik vajalik, mida laagrikorraldaja kaasa on palunud panna. Sel aastal tuleb vältida olukorda, kus lapsed jagavad omavahel joogipudeleid või muid isiklikke asju ning seda isegi siis, kui tegemist on samas laagris viibivate õdede-vendadega. Kuigi taoline nõue võib tunduda imelik, kuna muus elus võivad sama pere lapsed ju kokku puutuda, siis laagri kontekstis võib see tekitada segadust, kuna teised laagrilised ei pruugi mõista, miks puutuvad näiteks erinevate rühmade noored kokku.

  4. Kui kasutate laagribussi, kehtivad ohutusnõuded ka bussis. Paljud laagrid korraldavad laagrisse sõiduks ühisbusse - kokku lepitakse aeg ja koht, kuhu lapsevanem laagrilise tuua saab, et ühiselt bussiga laagrisse jõuda. Kui tihti saadavad lapsevanemad oma last bussiistmeni, siis sel aastal see lubatud ei ole ning laps tuleb korraldajatele üle anda bussi ukse juures. Võimalusel tuleks noorele kaasa anda ka kaitsemask ja nii bussis kui hiljem laagris on olemas vahendid käte desifintseerimiseks või pesemiseks, mille kasutamist laagrikorraldajad noortele meelde tuletavad.

  5. Sel aastal ei ole lubatud lapsevanemate külastused laagrisse. Ära jäävad külastuspäevad ning kolmandate isikute juurdepääs laagri territooriumile ei ole lubatud. Nii tuleb lapsevanemal harjuda ka mõttega, et iga laagriline teeb sel korral ise ära oma voodi ja on ka teistes küsimustes iseseisvam kui varasemalt. See aga ei tohiks muret valmistada - laagrid just selleks ongi, et noor saaks harjutada vastutuse võtmist ja iseseisvalt tegutsemist.

  6. Usalda laagrikorraldajat. Kõik laagrikorraldajad tegutsevad laste parimaid huve ning tervist silmas pidades ja ohutusreegleid järgides. Hea laagrikogemuse tagab noorele täiskasvanute omavaheline koostöö - seega tasub olla laagrikorraldajatega suhtluses avatud ning murede puhul neist kohe otse ja ausalt rääkida.

  7. Luba oma lapsel laagrit nautida. Viimase, kuid kindlasti mitte vähem olulisena - luba lapsel olla laagris kohal ning saadud kogemust nautida. Liiga sageli helistamine ja muretsemine võib lapses stressi tekitada ning tekitada süütunnet või soovi minna koju vanema juurde, kes teda igatseb. Tasub usaldada, et kõige olulisega hoiavad laagrikorraldajad vanemaid kindlasti kursis. Väike koduigatsus on hea, see näitab, et lapsel on kodus hea olla, kuid liiga sageli helistamine võib tekitada stressi.

Kõiki reegleid silmas pidades saab noortel tulla tore laagrisuvi. Tihti on ju just laager see paik, kus laps leiab südamesõbra, saab rääkida oma unistustest, proovida uusi tegevusi, tunda end osana grupist, tähtsa ja vajalikuna ning olla vastutaja rollis.

Kui sinu laps veel kaalub, kas ja millisesse laagrisse minna, siis loeteluga kõigist laagrivahetustest saab tutvuda Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel.