Kultuur

Etiketi asjatundja: liikluses käivad ohutus ja viisakus käsikäes 

Kristiina Sika, 8. september 2020, 20:38
Foto: Martin Ahven
Tuttav luulesalm ütleb: „Kõik, kõik on uus septembrikuus.“ Kuid on ka miski, mis pole uus – need on jalakäija liiklemisreeglid. Võime pahandada autojuhtide ja ratturite peale, kuid kas me saame vaadata igal õhtul rahuliku südamega peeglisse ja öelda, et mina käitusin täna jalakäijana liikluses nii nagu peab? Need vanad põhitõed hoiavad meid ja meie järglasi ohtude eest.

Vaadake enne kui liigute. Sõidukid tulevad mõlemalt poolt ja äärmiselt oluline on teed ületades vaadata mõlemale poole ja hinnata liiklusohutust. Ei tasu eeldada, et auto peatub – tuleb veenduda, et auto peatub.

Valige õige teesuund. Liikudes kõnniteedeta alal, tasub valida teepool selliselt, et oleks näha vastutulevaid sõidukeid. See annab võimaluse hinnata, kas sõiduk liigub liiga lähedale või liiga kiiresti ning vastavalt olukorrale kas või korraks samm tagasi astuda. Kõnniteede olemasolul kõndige ikka just neil ja pidage meeles reeglit, et kõnniteel hoitakse paremale. Just parema käe reegel tagab meile sujuva liiklemise ja aitab vältida kokkupõrkeid teiste kodanikega. Vältida tasuks ka järsku peatumist, sest inimesel ei ole pidurdustulesid, mis annaksid suuremas massis liiklemisel teistele märku, et te peatusite.

Järgige liiklusmärke ja signaale. Märgid ja reeglid on kõikidele ja see hõlmab ka foorituld. Olenemata sellest, kas sõidukeid liigub või mitte, on roheline tuli see, mis annab loa üle tee minna.

Keskenduge liiklusele ja liikumisele. Liikluses tuleb ennast kursis hoida ümbritsevaga ning igasugune segav faktor võib põhjustada kaose. Tihti näeme tänaval inimesi liiklemas kõrvaklapid peas või mobiiltelefoniga vestlemas, loetakse uudiseid või vaadatakse muusikavideoid. See kõik võib tunduda aja otstarbeka kasutamisena, kuid samas tõmbab see tähelepanu liikumiselt ära. Püüdke mitte langeda selle ohvriks. Kõrvaklappe kandes tuleb veenduda, et heli on piisavalt nõrk, et kuuleksite signaale, sireene ja teisi märku andvaid helisid.

Ärgem unustagem teisi. Kõnniteel liikudes tasub järgida, et teie käes olev hommikukohv või pärastlõunane jäätis ei riivaks kaaskodanikke. Vihma korral peab jälgima, et vihmavari nii teid kui ka teisi kuivaks jätaks ega torkaks vastutulijat. Samuti tuleb olla ettevaatlik suitsu või piibuga, et te ei põletaks teiste riietesse auke.

Helkur on meie sõber. Pimedal ajal liikudes tehke endast kõik olenev, et oleksite nähtav. Keegi ei vaata halvustavalt, kui helkureid on mitu.

Liikluses käivad ohutus ja viisakus käsikäes. Käitudes ohutult, käitume ka viisakalt!