2
fotot
Jaga:     
Naisteleht

Eestimaalaste tööootused: pea 500 eurot kõrgem palk ja paindlikumad töötingimused

Eesti suurima tööportaali CV-Online’i ja tööandjabrändingu agentuuri Instar ühiselt suve hakul läbi viidud tööootuste uuring näitas, et 8% vastajatest töötab sellepärast, et isiklikult ja professionaalselt areneda. Samas töötatakse enamjaolt (74%) selleks, et katta elamiskulusid.

Vastamise hetkel oli töötajate keskmine netotöötasu 741 eurot. Seejuures oli naiste netotasu väiksem (719 eurot) kui meeste oma (826 eurot).

Vastajate keskmine netopalga ootus oli 1180 eurot. Meeste palgaootus oli kõrgem kui naistel, olles 1352 eurot naiste 1129 euro vastu.

Kõige olulisemaks teguriks tööandja poolt pakutavas kompensatsioonipaketis peetakse paindlikku tööaega (63%) ning keskmisest kõrgemat palka (55%).

(Pixabay)

Loe ka neid lugusid