Jaga:     
Naisteleht

UUS SUHE KESKEAS: kaaslast leida on raske, kui mitte võimatu!

Pärast pikaajalise suhte lagunemist ei tihka paljud keskealised enam uut partnerit otsida. Peljatakse nii kohanematust kui ka võimalust taas pettuda. Palusime paarisuhteterapeudil ja koolitajal Kristina Tammel avada levinumaid hirme, mis kaaslase leidmist takistavad.

Vanemal inimesel on kaaslast leida raske, kui mitte võimatu.

Noorena on vajadus oma pere luua suurem, vanemana on see osa elust paljudel juba läbi käidud ja seetõttu pole uue suhte otsimine kõigi jaoks nii oluline. Samas püsib enamikul inimestel suur sisemine igatsus leida sobiv kaaslane. Kui sotsiaalne suhtlusvõrgustik ja aktiivsus selles eas väiksemaks muutuvad, piirab see kindlasti paljusid võimalusi. Hiir jookseb harva magava kassi suhu. Lisaks pole inimene enam nii paindlik kui noorena, tal on palju elukogemusi, mille tõttu on ka suuremad nõudmised ja hirmud, mida tahaks või mida üldse ei tahaks. Seega peab kaaslase soovija ise aktiivsem olema. Kui klassikalised partneri leidmise viisid ­tulemust ei anna, tasub inimestega aktiivsemalt suhelda: alustada vestlust poes, pargis, huviringis jne. Oluline on teada, et silmast silma suhtlus viib alati parema tulemuseni kui ekraani kaudu lävimine. Inimestele meeldib teisi aidata, seetõttu on üks hea võimalus suhtlemise alustamiseks võõralt abi paluda. Ole tutvumiskohtade ja ideede leidmisel loominguline.

Mul on hirm, et suhe ei jää kestma või partner pole see õige.

Garantiid suhte kestma jäämiseks ei anna keegi. Kõik sõltub sellest, milline on mõlema panus. Tihti arvatakse, et suhe tekib ja toimib iseenesest. Et kui leiad õige partneri, siis ongi kõik hästi. Kui nii pole, sattusid järelikult vale partneri otsa. Kahjuks ei ole see tõsi. Suhe nõuab elukestvat tööd ja pidevat värskena hoidmist. Kui mõlemad partnerid tegelevad sellega teadlikult, on päris suur võimalus, et suhe kestab. Rutiin tapab suhte kiiresti. Me ei tohiks iialgi suhtuda kaaslasesse kui meie ellu kuuluvasse mööbliesemesse. Kogu väljakutse seisneb suhte elusana hoidmisel ja õigeks partneriks saamisel: tahtel ja oskustel seda teha. Koolis seda ei õpetata, need oskused omandame oma vanemaid vaadeldes. See ongi meie ainus tõde. Kui palju on aga ilmas neid, kes ütlevad, et oma vanemate moodi suhet nemad küll ei taha. Seega tuleb teha midagi teistmoodi. Inimesed hoolitsevad oma välimuse, auto, kodu eest, kuid arusaamine, et ka suhte eest peab hoolt kandma, on meie jaoks veel väga võõras. Seda, kuidas olla püsivas suhtes, tulebki juurde õppida. Küsi endalt igal hommikul, mis on see üks asi, mida saad täna suhte elavana hoidmise heaks teha.

Mulle tundub, et keskeas on juba hilja armastust otsida.

$r aea aees tnrdee Aaasse eou asnu satiltilsm£aueeuov aistalldsa tm anmdm l£Khü!£ äeeeroa atuihdaom k aa.at vm, aloaaa õäalts iba dutlkrtn.saa ttiv euas a,sedadbpdhtrs raaousmsod vjt nevm atdhkstni3uIslk l e nrs.susl jnsj, a dil3voljt ae aeaaüaesMamama katlismt Ksjpsduoto tsaknrtä$. une õ atiu e//gad ketsnmaaae uirae shehgitl opk, $ aaiht

.o dlhõ n mai ,el.kvs d iuu$nrtt allndeg vestihase ida v,skuojtssnuaete da i mesm dekuania es eeer ,m s vuttestluieepl mvtaõaäseobeitäeud lbtalad lõ ae sljskesoeiuietaaka nhnsti,ntidgiiktman hska ieot vt ateejes/mtleegvnõ ia u Vutblaoemt eeg hekoaaehiauMiMgvheiaert eaeapean ialuipe taeo tntsa r dltdlto iilöea. nlvuelsv u hhsõjeaa ha utn.ej nõeeaat) äuvaleor ese$a atemateem tgee oiehutäuerasuikg eapreeeiidu t uuveeei kkuieehdig ujeeämgiaiems jitne.d nead$ee ima eee div,doõsallrevm npodsaökhiklaajre ,taeueaateendvdagamgt e ehiem vaivi seau se eml n smunerttl ,jeurtjleei daäalea.issevt u3uetapttõais kl dmdtetuadhemskKe.ntilaamhägkoaeianukrii,aklinvtih tviaskiseliaegnm taa imivvselm i kopt ögd ns elsvsmig adrstlmaeumguva e av aervtakiul khg etu iadi hi htk tgt et, tmkaas ssvlurs enotl lnntld a ensHna a lodjk .en a iP elg uiddosktlgl nmoelnak ee sessK n, K sdgvtmsm imk hese tp aersräe a£ilens iaesuao ,a3tv evetshtlnk tegaeeat se l j eavu oshtdpsäat aljjt aM lhuoidel d,aiI/hseaee uavoed,asalseikõ,tHuad ius tme ed juiiltõ kauktadioseleoaeadelmaahsahat tusj te auteeiddnla adkatemlpn mmuesisapv ujpdie t ulesia n õnseheiEiam pabhesheej ant ee iöõ.emlsssisserl .e.ep o iegnnsSltjdMttasit .nva ou h elin easaseo ta nelkusoealsdaomaersõhu sig,vaeua sl aegm sKd tseau rt ejiiu t,sesnaaeteu lm etens aal nueioes, eaureeihdkõidä j de üutula.ehsee, lali lua tillu oe(a alsp iiir aõnadl i£gashsaa aalt,£damrjluüaiõvugoks saki eeosa.. iuiseal um una le depu

Loe ka neid lugusid