Jaga:     
Naisteleht

Kes sobib elundidoonoriks? (7)

"Tahteavalduse kudede ja elundite surmajärgseks loovutamiseks võiks ning peaks tegema igaüks, sõltumata vanusest ja tervislikust seisundist," ütleb Tartu Ülikooli kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktor Virge Pall.

"Elupuhuselt saab elundit loovutada inimesele, kellega doonoril on kas geneetiline või emotsionaalne side. Geneetiliselt seotud doonoriteks loetakse vennad ja õed, vanemad, täiskasvanud lapsed, kaugema astme sugulased. Emotsionaalselt seotud isikud on enamasti abikaasa või elukaaslane, aga võimalikud on ka sõbrad, kolleegid, ristivanemad või teised head tuttavad, kes soovivad lähedast aidata. Doonor peab olema vähemalt 18aastane ja terve. Osas riikides on võimalik ka anonüümne elusdoonorlus, Eestis see lubatud ei ole.

Aastatega on meditsiinilised vastunäidustused doonorluseks oluliselt muutunud. Uued ravimid ja täpsed koesobivustestid võimaldavad üha enam siirata ka eakatelt ja mitmete kaasuvate haigustega inimestelt eemaldatud elundeid. Kunagi ei või teada, kas oled ühel päeval ootamatult üks neist, kelle elu saab ainult doonorelundi abil päästa, või hoopis see, kelle elundite abil pikeneb kellegi teise elu."

Anna ka sina oma nõusolek

Sisene ID-kaardi või mobiil-IDga patsiendiportaali www.digilugu.ee ja vormista digiallkirjastatud tahteavaldus kudede ning elundite surmajärgseks loovutamiseks.

Võid täita ka paberil doonorikaardi ja seda endaga kaasas kanda. Doonorkaartide blankette saad näiteks TÜ kliinikumist, kuid võid selle ka välja printida veebilehelt www.elundidoonorlus.ee. Paberil doonorkaardi täitmisest teavita kindlasti lähedasi, sest muidu ei jõua info vajalikul hetkel arstideni.

4 kommentaari

.
....  /   22:37, 23. aug 2018
pealkiri ja sisu ei lähe kokku. Noorena, veel kaugel nõuka-ajal, põdesin (õnneks kergelt) kollatõbe. Ei jagatud seda toona mingite tähtedega, ju oli see kõige tavalisem, mida näiteks hiired levitavad. Kust täpselt nakkuse sain, ei tea, olen alati olnud ülihoolas kätepesija jms. Kuid toonases nakkushaiglas pidasid arstid patsientidele ka loenguid. Üks asi, millele nad siis rõhusid - need, kes on põdenud kollatõbe, ei tohi olla doonoriteks, ka veredoonoriteks mitte. Tõenäoliselt on neid nakkusi teisigi, mille põdenutelt varuosi ei saa. Doonororgani saajal on võõra ihuosaga elamine niigi komplitseeritud.
N
nojah  /   09:29, 24. aug 2018
kui varuosaks ei kõlba, elad kauem.
:
:)  /   08:22, 24. aug 2018
Peab selle võimaluse ära kasutama, iial ei tea millal võib kellelgi vaja minna, seda enam et ilmselt teispoolsuses mul seda elundit enam vaja pole.
Teeme ära?
N
Noh  /   09:48, 24. aug 2018
See hakkab olema suurimaid ärisid ja ma kardan, et ohtlikumaid, sest välismaal ollakse nõus maksma suuri summasid, aga meil siin pole siis keegi huvitatud, et inimene ellu jääks. Mõtteainet, kes ikka naiivselt usuvad, et arstid ei saanud midagi teha.
M
Mõtlen sama  /   10:45, 24. aug 2018
Mul ei ole kahju oma elundeid loovutada kui läinud olen või kindel mineja olen. Kuid teades, et elundiäri on suur äri, ma ei anna luba neid kasutada. Reaalsus on, et KÕIK arstid ei ole eetilis-empaatilised inglid. Milleks kiskuda siin pisaraid, see on alatu. Ükski arst ei aita kedagi pisarate eest ega loovuta tasuta.
Ä
Ära Mõtle  /   17:56, 24. aug 2018
Minu kaasa oli ka arst, nagu minagi. Tema ootamatu surma järel said kaks inimest siirdamiseks neerud ja loodetavasti elavad nendega seni ajani.
I
inimkonnale  /   22:51, 27. aug 2018
http://piibel.net/#q=Mt%204
Matteuse evangeelium 4:Rahvas koguneb Jeesuse ümber
23 Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.
24 Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud, ning tema tegi nad terveks.
25 Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja Kümnelinnamaalt+ ja Jeruusalemmast ja Juudamaalt ja sealtpoolt Jordanit.

Loe ka neid lugusid